Wygląd umowy warunkuje art. 647 kc

Jeśli inwestor chce zacząć stawianie swojego budynku, potrzebuje ludzi, którzy będą mieli właściwą wiedzę oraz sprzęty, aby dany budynek mógł pojawić się w danym miejscu.

Na początku powinna zostać zawarta umowa na roboty budowlane

sprawdź na stronie

Autor: shho
Źródło: http://www.sxc.hu

Mimo wszystko nim ogólnie dojdzie do zaczęcia budowy, musi zostać podpisana umowa na roboty budowlane, w której wyraźnie wpisany będzie inwestor oraz wykonawca, typ obiektu jaki ma zostać zbudowany, a też działka, na której ma być prowadzona taka budowa. Co więcej wpisywane są także daty, kiedy będzie można dostać się na plac z urządzeniami oraz kiedy zostaną kończone konkretne etapy budowy. Taka umowa zawiera również dane w jakich transzach i gdy będą wykonywane wpłaty, a kiedy któraś ze stron nie wywiąże się z własnych zobowiązań, to będzie zmuszona liczyć się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

Nie wystarcza Ci ten zdawkowy artykuł umieszczony w tym serwisie? Nie przejmuj się i sprawdź więcej w tym miejscu, przeczytasz tam dodatkowe informacje.

Tylko obustronne uzgodnienie takiej umowy zezwala na rozpoczęcie prac budowlanych na danym obszarze.

Wszystko reguluje art. 647 kc

O tym jak powinna prezentować się umowa, która powinna zostać zawarta, aby można było zacząć roboty budowlane, opowiada nam głównie art. 647 kc, przez to zanim zaczniemy przygotowywać taką umowę, należy do niego zajrzeć, a później wspomóc się przygotowanymi wzorami, które mamy szansę wyszukać w sieci (czytaj więcej). Z powyższego artykułu wywiemy się również, że umowa podpisana między wykonawcą a podwykonawcą jest wiążąca dopiero wówczas, gdy zaakceptuje ją inwestor. Co więcej umowę pomiędzy dwoma podwykonawcami powinien zaakceptować nie tylko inwestor, ale również podstawowy wykonawca. To wszystko mamy szansę znaleźć w kodeksie cywilnym, dlatego przed przystąpieniem do sporządzania umowy należy się z nim rzetelnie zapoznać.

Wszystko musi okazać się zgodnie z prawem

prawo - książki

Rodzaj podpisywanych umów musi być zrobiony odpowiednio z prawem, tak aby nikt nie mógł ich zakwestionować. Przez to nim przystąpimy do ich przygotowywania, czy późniejszego podpisywania, powinniśmy wpierw poznać się z uchwałami prawnymi, gdyż wtenczas w razie czego będziemy posiadali prawo powoływać się na takie umowy przed sądem, kiedy coś nie będzie zrobione idealnie z tym, co było w nich zawarte.