Obróbka metali w technologii CNC – korzyści

Ostatnie kilkanaście lat przyniosło obróbce metalu autentycznie rewolucyjne zmiany. Z w pełni ręcznej obsługi urządzeń, operatorzy przeszli do obrabiania sterowanego komputerem.
Przed laty każdy obrabiany element ustawiany był ręcznie.

gospodarka

Autor: You Tube – Tomasz Szafarek
Źródło: http://www.flickr.com
wytrzymałość

Autor: U.S. Army Corps of Engineers Europe District
Źródło: http://www.flickr.com
Takie postępowanie w połączeniu z brakiem możliwości śledzenia wyników pracy, generowało pomyłki, a przez to większy koszt całej wytwórczości. Współczesne procesy uwzględniające możliwości technologii CNC obróbka skrawaniem z pewnością polepszyły efektywność produkcji. Wyeliminowano trwonienie części oraz wykluczono sytuacje, gdzie nieodzowne było powtarzanie zleceń. Technologia CNC umożliwia także znaczne skrócenie czasu, jaki jest konieczny na realizację zlecenia, bez ujemnego oddziaływania na jakość uzyskiwanych elementów. Obrabianie skrawaniem sterowane komputerowo to również wyższa precyzja w realizacji takich zadań, jak chociażby gwintowanie w aluminium, co bezpośrednio przekłada się w możliwość otrzymania lepszej jakości części . Co niezwykle istotne, jakość owa występuje również w produkcji masowej, gwarantując świetną powtarzalność oraz dokładność w odwzorowaniu każdego uzyskanego metalowego fragmentu.
Technologia owa sprawiła, iż wykluczona została niezbędność ciągłego obracania obrabianych elementów. Takie możliwości przynosi praca w trzech wymiarach, zatem produkcja części trójwymiarowych bez nadmienionej konieczności obracania ich.

Automatyzacja obróbki tyczy się zarówno podawania surowca do przyrządu, automatycznej wymiany wrzeciona jak też odbioru części przez maszynę oraz możliwość powtarzania procesu wedle wcześniej określonego schematu. Wynik? Idealna produkcja masowa.