Jak efektywnie przeprowadzić skuteczne osuszanie ścian?

Jest to proces dość złożony i wymagający dużej ilości pracy, z tego też powodu musi być on poprzedzony rozpoznaniem oraz usunięciem przyczyn, w wyniku jakich powstało zawilgocenie. Najczęstsza przyczyna to napór i penetracja gruntowej wilgoci do fundamentu.

kruszywo

Autor: Bathco
Źródło: Lazienkaplus.pl
Dzieje się tak w wyniku braku izolacji lub złego stanu takiej izolacji.
Widok zawilgoconych ścian nie jest rzadkością.

Na niniejszej stronie jest sporo rzeczowych wiadomości, ale szybko przeczytaj też inne szczegóły w tekście. One również są bez wątpienia warte uwagi.

Aby osuszanie murów było przeprowadzone z powodzeniem, decyduje o tym prawidłowa eksploatacja realizowanych zabezpieczeń. Powinna ta eksploatacja polegać zwłaszcza na konserwacji systemów odprowadzających wody opadowe z pokrycia dachowego, gruntu przylegającego do budynku oraz tarasów. Ważne jest również utrzymywanie drożności drenaży i ciągłej sprawności układów wentylacyjnych w pomieszczeniach a także weryfikację stanu mykologicznego. Pominięcie nawet jednego z tych czynników uniemożliwić może solidne osuszenie danego obiektu. Zawilgocenie ścian może być efektem przykładowo hydrologicznych zmian, złej hydroizolacji albo uszkodzenie takiej hydroizolacji. Najpopularniejsza przyczyna zawilgocenia, to napór gruntowej wilgotności na fundamenty.

Najbardziej popularny sposób na likwidację wilgoci na murach, to zabezpieczenia powierzchniowe, które wykonywane są zazwyczaj z mineralnych albo bitumicznych powłok, które są nakładane na powierzchnie zewnętrzne budowlanej przegrody. Jednak trzeba pamiętać o tym, że posiadają one wiele wad oraz nie zawsze są skuteczne. Metody usuwania zawilgocenia ze ścian moglibyśmy podzielić na inwazyjne i bezinwazyjne. Długotrwałe metody inwazyjne będą sprawdzały się do odkopywania fundamentów, które kiedy są poddane wpływowi atmosferycznego powietrza wytrącają sukcesywnie wilgoć. W dłuższym okresie, gdy to ława fundamentu osiąga stan niezwykle niskiej wilgotności, wówczas zabezpieczona jest ona metodami hydroizolacji wertykalnej. Wykonywana jest opaska drenarska oraz fundamenty są zasypywane.

Defektem takiego sposobu osuszania murów jest ryzyko wystąpienia bardzo dużych opadów i podtopień, które najczęściej przywracają pierwotny stan i sprawiają, że tego typu proces osuszania należy przeprowadzić ponownie.