Jakie istnieją typy kanalizacji oraz z czego się je produkuje?

W powszechnym znaczeniu pod pojęciem ścieków rozumie się wodę brudną w czasie jej stosowania oraz wodę odprowadzaną za pomocą przewodów kanalizacyjnych.
Ścieki bytowo-gospodarcze są w praktyce ściekami wypływającymi z urządzeń sanitarnych oraz powstające we wszystkich pomieszczeniach będących w domu w czasie korzystania wody w celach higienicznych, gospodarczych i do spłukiwania w toaletach.

dom

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni z systemem kanalizacji ogólnospławnej albo sterowniczej. Kanalizacja ogólnospławna to w praktyce ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe, w jakiej płyną jednym kanałem. W kanalizacji sterowniczej jest to z kolei proces pogrupowany – ścieki bytowo-gospodarcze wpływają jedną drogą, natomiast ścieki deszczowe inną. Ścieki deszczowe odprowadzane są w takiej sytuacji do rzek oraz nie obciążają oczyszczalni. Jeżeli chodzi o sprawę eliminowania starych rur ze stali (woda) oraz z żeliwa (kanalizacja), to jest to pracochłonna praca, przy czym relatywnie łatwa.
Ułożenie nowo powstałych rurociągów w tym samym mniej więcej miejscu, to również nie za bardzo duży problem. Wyzwaniem może być natomiast doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do całkowicie nowo powstałych miejsc. Obecnie rury kanalizacyjne wytwarza się z plastiku: PCV (szare) albo z polipropylenu (siwe). Są one relatywnie lekkie, bez trudu się je tnie i zespala dzięki gumowym uszczelkom. Poza tym takie rury nie korodują, zatem są wykorzystywane przez kilkadziesiąt lat. Zupełnie wypadły już stosowane jeszcze do lat 90-tych XX wieku rury wykonywane z żeliwa.

Porównując rury z żeliwa mają one właściwie jedynie jedną wadę, ponieważ znacznie mniej korzystnie tłumią odgłos płynących w nich ścieków. Demontaż przewodów kanalizacyjnych nie jest zbytnio skomplikowana.